Roku 3 -vianmääritys

Opiskelijoiden toimittama Wiki' alt=

Opiskelijoiden toimittama Wiki

Mahtava koulutusryhmämme opiskelijaryhmä teki tämän wikin.

Ei Wifi-yhteyttä

Roku 3 ei muodosta yhteyttä WiFi-verkkoon.

Virheelliset WiFi-kirjautumistiedot

Varmista, että verkkoon kirjautumistiedot ovat oikein.nintendo-kytkin oikea joy con ei toimi

WiFi on kantaman ulkopuolella

Jos Roku 3 -soittimesi ei muodosta yhteyttä WiFi-verkkoon, on mahdollista, että reitittimen WiFi-signaali on kantaman ulkopuolella. Signaalin vahvistamiseksi siirrä reititintä ja Roku 3: ta siten, että niiden välissä on vähemmän esineitä ja seiniä. Vältä myös reitittimen sijoittamista kellariin, ikkunan lähelle tai muun elektroniikan lähelle, joka saattaa aiheuttaa häiriöitä. Älä sijoita Roku 3 -laitetta tai reititintä suljetuille alueille, jotka voivat estää signaalin. Voit myös kohdistaa reitittimen antennit laitteeseen. Luotettavimman yhteyden saamiseksi voit liittää Roku 3: n suoraan reitittimeen Ethernet-kaapelilla.Järjestelmä on käynnistettävä uudelleen

Voi olla tarpeen käynnistää sekä reititin että Roku 3 -soitin uudelleen. Irrota molemmat laitteet verkkovirrasta ja odota 5 sekuntia, ennen kuin kytket ne takaisin. Yritä langattoman yhteyden määritystä uudelleen.Väärä IP-osoite

Jos laitteesi ei pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon, tarkista langattoman yhteyden IP-asetukset. Siirry Asetukset-kohtaan WiFi ja valitse verkkoasetuksesi. Jos IP-osoitteen hankintatavaksi on asetettu 'manuaalinen', muuta se 'automaattiseksi'.

Heikko videolaatu

Roku 3 on yhteydessä nopeaan Internetiin, mutta suoratoistaa heikkoa videolaatua.

Heikko yhteys Roku 3: n ja reitittimen välillä

Voit vahvistaa Roku 3: n ja reitittimen välistä yhteyttä siirtämällä Roku 3: n korkeammalle alueelle tai poispäin muista laitteista, jotka saattavat häiritä yhteyttä. Jos tämä ei toimi, päivitä reitittimen laiteohjelmisto. Katso tämä kohdasta ”Sovellusten kaatuminen”.Laajakaistayhteyden nopeus

Nopeuta laajakaistayhteyttäsi lopettamalla kaikkien muiden verkkoon kytkettyjen laitteiden käyttö, joita Roku 3 käyttää.

kuinka tehdä kova nollaus iPhone 4: ssä

Kaukosäädin ei vastaa

Roku 3 -laitteesi ei vastaa kaukosäätimeen.

Akku on vaihdettava

Jos kaukosäädin ei toimi, on mahdollista, että kaukosäätimen paristot ovat tyhjät tai eivät toimi kunnolla. Vaihda kaksi AA-paristoa tarvittaessa tämän oppaan ja kaukosäätimen etuosassa olevan LED-valon pitäisi vilkkua, jos se toimii oikein. Kun kaukosäädin toimii uudelleen, kaukosäätimen valintaikkunan pitäisi näkyä näytöllä.

Pariliitosongelmat

Saattaa olla tarpeen varmistaa, että kaukosäädin on yhdistetty Roku-laitteeseen. Yhdistä kaukosäädin uudelleen laitteeseen pitämällä paristotilan mustaa pariliitospainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu ja kaukosäätimen valintaikkuna tulee näyttöön.

Sekä kaukosäädin että Roku on käynnistettävä uudelleen

Saatat joutua käynnistämään sekä kaukosäätimen että Roku 3 -laitteen uudelleen, jotta voit muodostaa laiteparin. Irrota virtajohto laitteesta ja odota 5 sekuntia, kunnes kytket virran uudelleen. Kun Roku-latausnäyttö avautuu, poista paristot kaukosäätimestä ja aseta ne uudelleen. Seuraavaksi pidät paristotilan mustaa pariliitospainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kun Roku käynnistyy edelleen. Kun olet valmis, tarkista, toimiiko kaukosäädin.

Kaukosäädin on tyhjennettävä

On mahdollista, että kaukosäädin on tyhjennettävä ja pariliitettävä uudelleen. Sinun kannattaa poistaa paristolokeron kansi ja irrottaa Roku-soitin. Pidä A-, B- ja musta-pariliitospainiketta painettuna kerralla, kunnes LED-valo vilkkuu. LEDin pitäisi vilkkua vielä kolme kertaa osoittaakseen, että kaukosäädin on tyhjennetty. Liitä Roku-soitin uudelleen virtalähteeseen. Paina nyt ja pidä violettia pariliitospainiketta painettuna, kunnes LED-valo vilkkuu uudelleen osoittaen, että kaukosäädin on pariliitetty.

Sovellukset kaatuu

Sovelluksesi kaatuu tai jäätyy satunnaisesti sitä käytettäessä.

Virheellinen sovellus

Jos sovelluksesi kaatuivat tai jäätyvät usein, sovelluksessa voi olla ongelma. Yritä sulkea käyttämäsi sovellus ja avaa toinen. Tarkista, esiintyykö ongelma uudelleen. Jos myös tämä sovellus kaatuu, yritä käynnistää laite uudelleen. Tämä voidaan tehdä irrottamalla laite verkkovirrasta, odottamalla useita sekunteja ja kytkemällä se sitten takaisin.

miksi minun 3ds ei käynnisty

Roku 3 -laiteohjelmisto on vanhentunut

Roku-laitteesi ei välttämättä ole ajan tasalla voidakseen päivittää sovelluksiasi. Voit ratkaista tämän siirtymällä aloitusnäyttöön ja kirjoittamalla Asetukset. Valitse Asetukset-kohdasta Järjestelmä, sitten Järjestelmän päivitys ja Tarkista nyt. Jos päivitys on saatavana, ota päivitys käyttöön ja tarkista sovellusten toimivuus.

Päivitetään virheitä

Roku 3 -laite ei päivity ja näyttöön tulee virheilmoitus tai koodi.

Palomuuri estää yhteyden Roku 3 -päivityspalvelimella

Jos Roku 3 ei päivity, sinun on ehkä poistettava palomuuri käytöstä. Voit tehdä tämän kirjautumalla reitittimen asetuksiin. Windows-laitteissa tämä tapahtuu avaamalla selain ja muodostamalla yhteys 192.168.1.1-versioon. Tämän pitäisi olla oletusarvo melkein kaikille reitittimille. Etsi palomuuri-osio. Napsauta kyseistä osiota ja sammuta palomuuri.

TV ei ole yhteydessä Roku 3 -päivityspalvelimeen

Televisio ei ehkä ole yhteydessä oikein Roku-päivityspalvelimeen. Voit korjata tämän muodostamalla yhteyden salaiseen näyttöön ja päivittämällä sieltä. Pääset salaiselle näytölle painamalla kaukosäätimellä Koti-painiketta viisi kertaa, Pikasiirto eteenpäin kolme kertaa, Kelaa taaksepäin kaksi kertaa. Vieritä seuraavaksi kohtaan Päivitä ohjelmisto ja napsauta OK.

Virran merkkivalo ei syty

Voi liittyä lievä surinaääni, kun virta on kytketty

Syynä voi olla virran LED-johtimien kosketus RF-antenniin

Sinun on purettava Roku 3 ja otettava emolevy iFixit-oppaan mukaisesti. Varmista sitten, että valkoinen virran merkkivalon sisältävä musta kansi istuu pystyasennossa ja että LEDin takatappi ei kosketa antennia. Voit poistaa virran merkkivalon kannen ja tutkia nastat. Kokeile kytkeä virta, kun olet varmistanut, että LED-nastat ovat selkeät.